Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland

Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland is een samenwerkingsverband van zeven regionale welstands- en monumentenorganisaties en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Het team staat voor een onafhankelijk en kundig advies en stelt het maatschappelijk belang voorop.

Alle expertise voor ruimtelijke kwaliteit

De organisaties van Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland beschikken samen over een groep van ruim 200 experts. Zij werken als onafhankelijk adviseur. Dat doen zij bijvoorbeeld als lid van een kwaliteitsteam, als supervisor of stadsbouwmeester, als onderzoeker of als opsteller van gemeentelijke beleidsnota’s. De leden van het team doen onderling een beroep op elkaars expertise. Zo beschikken zij altijd over de vereiste deskundigheid voor uw opgave.

Onze werkzaamheden

Wij werken aan ruimtelijke kwaliteitsborging en -begeleiding en monumenten- en erfgoedadvies. Denk bijvoorbeeld aan: commissies en stadsbouwmeesters die permanent adviseren over de ruimtelijke kwaliteit van stad, dorp en land of kwaliteitsteams die op projectbasis een goede vormgeving en inpassing van infrastructuur borgen. Onze opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit gemeenten, waterschappen, provincies en initiatiefnemers met een ruimtelijk plan.

Het secretariaat van het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland is ondergebracht bij Dorp Stad en Land in Rotterdam.

Log